مهندس سيد حسن حسينی:

کارگاه آموزش هواشناسی با رویکردی نوین برگزار شد

به گزارش روابط عمومی به نقل از مدير شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان هرمزگان

 کارگاه آموزشی هواشناسی با رویکرد نوین

با حضور دکتر سعید رنجبر مدیرکل محترم هواشناسی استان هرمزگان ، دکتر رضازاده مشاور محترم رئیس سازمان هواشناسی کشور ، دکتر حقیقت رئیس کارگروه هواشناسی کشاورزی کشور و مدرس دوره و مسئولین و کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی استان و همچنین حضور بیش از 60 نفر از بهره برداران و کشاورزان استان هرمزگان در تاریخ 94/11/28 در محل سالن اجتماعات سازمان هواشناسی استان برگزار گردید

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید