مهندس افضلی مدير شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان سمنان:

همایش پیمانکاران تولید بذر استان سمنان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان سمنان

آقای مهندس ملازاده معاونت محترم فنی و امور تولیدی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در همایش پیمانکاران تولید بذر استان سمنان در شهرستان آرادان مرکز آموزش جهاد کشاورزی داورآباد حضور یافته و در خصوص برنامه های آتی شرکت جهت استاندارد سازی کود و همچنین لزوم استفاده از کود کلرور پتاسیم در مزارع بذری و ایجاد باشگاه مشتریان و مسائل بذری کشور و استان سخنرانی نمودند و در ادامه در پانل پرسش و پاسخ نیز با حضور ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان و معاونت محترم بهبود تولیدات گیاهی استان و دیگر کارشناسان مرتبط شرکت نموده و رهنمودهای لازم را به پیمانکاران بذری ارائه نمودند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید