گزارش تصویری از تخلیه کشتی باسکار حامل کود دی آمونیوم فسفات

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید