جلسه شورای هماهنگی امور اداری - مالی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی،

دومین جلسه شورای هماهنگی امور اداری – مالی در محل سالن جلسات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی با حضور کلیه اعضاء تشکیل شد.

جلسه در تاریخ سیزدهم آبان ماه برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید