برند شركت خدمات حمايتی كشاورزی اعتبار نهاده ها

جناب آقاي مهندس عباس كشاورز، معاون محترم وزير جهاد كشاورزی در امور زراعت، در گردهمايی مديران شركت خدمات حمايتی كشاورزی، گفت:

برند شرکت خدمات حمایتی برای کشاورزان عزیز بسیار معتبر است . در حالی که چگونگی روند مسائل کشاورزی یک موضوع آنی و مقطعی نمي باشد ، وضعیت کشاورزی کشور خوب نیست، تغییرات اساسی در این حوزه ضروری و کیفیت از نظر منافع کشاورز و حفظ محیط زیست هر دو از موارد حاکمیتی است و دولت نسبت به اینها بی تفاوت نبوده و توجه خاصی دارد.

مهندس کشاورز در ادامه گفت :

در هیچ کجای دنیا دولت بنگاه داری نمی کند . ما نمی خواهیم مدل اروپا را ملاک قرار دهیم ولی در تمام دنیا مرتب ساختارهای کشاورزی را اصلاح می کنند و ارتقاء می دهند، فرآیند تغییر و اصلاح، یکی از ضرورتهای اجتناب ناپذیر است. بهتر است بجای نگرانی، این امر را مدیریت نماییم.

ایشان در ادامه فرمودند: امروز کشاورزی در ایران با چالش هایی مواجه است که از آن جمله، چالش آب است ، کشاورزی باید با در نظر گرفتن کمبود آب مدیریت شود و همه عوامل تولید از جمله نهاده ها در مديريت كمبود آب دخیل هستند.

چالش بعدی ناپایداری و ضعف اقتصادی بسیاری از کشاورزان است. در عین حال ما نیازمند استفاده از تمام تکنولوژی های کارآمد دنیا هستیم بشرط اینکه این تکنولوژیها بومی سازی گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید