مؤسسه تحقیقات خاک و آب:

دریافت گواهی ثبت از مؤسسه تحقیقات خاک و آب معیار کیفیت کود است

رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب با بیان اینکه کلیه مصرف‌کنندگان کودها را به استفاده از کودهای ثبت شده توصیه می‌کنیم، گفت: معیار کیفیت کودها، دریافت گواهی ثبت از مؤسسه تحقیقات خاک و آب است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کامبیز بازرگان، رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب در مصاحبه با خبرنگار فارس در حاشیه نشست سومین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی در پاسخ به این سؤال که چرا در این نشست به کیفیت کودهای خارجی نسبت به داخلی تأکید می‌شود و آیا کودهای داخلی نمی‌توانند حائز این کیفیت باشند، گفت: اگرچه برخی کودهای داخلی دارای کیفیت خوبی است اما از آنجا که کودهای وارداتی از کشورهای اروپایی و کشورهایی که دارای استاندارهای بین‌المللی هستند وارد می‌شود بنابراین کیفیت کودهای وارداتی نسبت به کودهای تولیدی بهتر است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید