جلسه بررسی کشت کلزا در استان آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی:

 جلسه بررسی کشت کلزا با حضور مجری طرح دانه های روغنی آقای مهندس مهاجر در استان برگزار و مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح تولید دانه های روغنی بیان کردند: آذربایجانغربی پتانسیل بالای انسانی و اقلیمی برای کشت کلزا دارد که برای کاهش وابستگی روغن و کنجاله به خارج از کشور، افزایش کیفیت روغن مصرفی و افزایش ضریب امنیت غذایی نیازمند سرمایه‌گذاری است. ایشان بیان کردند در سال زراعی ۹7- ۹6 درحدود ۲۱۷ هزار و ۲۴۴ هکتار از اراضی کشور زیر کشت کلزا رفت که با افزایش تولید 86/5 درصدی نسبت به سال زراعی گذشته، شاهد برداشت ۳۴۰ هزار تن محصول در کشور بودیم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید