نشست صمیمانه مدیران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین و خراسان شمالی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین:

روز پنجشنبه 15 شهریور ماه در نشستی مدیران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین  و مدیر خراسان شمالی جناب آقای محسن نظام دوست دیدار صمیمانه ای داشتند. در این نشست گفتگویی درباره امور دو استان و مشکلات موجود و ارائه راهکارها صورت پذیرفت.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید