برگزاری تجدید مناقصه حمل و تخلیه 300 هزار تن انواع نهاده های کشاورزی در استان فارس

به گزارش رابط روابط عمومی کمیسیون معاملات:

در تاریخ 97/5/29 استان فارس تجدید  مناقصه حمل و تخلیه 300 هزار تن انواع نهاده های کشاورزی از مبدا پتروشیمی را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می نماید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید