حضور کارکنان و کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در 20دوره آموزشی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران :

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از حضور کارکنان و کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در 20 دوره آموزشی به میزان 200 ساعت در نیمه نخست سال جاری خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران ، علی محسنی با اعلام این خبر گفت : این دوره های آموزشی در سه بخش کارکنان ، کارگزاران و کشاورزان پیمانکار تولید بذر اجرا شد و جمعاً بالغ بر 310نفر در این کلاسهای آموزشی حضور یافتند ، که مورد استقبال فراگیران حاضر در دوره آموزشی قرار گرفت.

وی با اشاره به اختصاص بودجه مناسب به بخش آموزش و توجه خاص به ارتقاء بهسازی نیروی انسانی امیدواریم اجرای برنامه های آموزشی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران تا پایان سال جاری به طور کامل محقق گردد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید