حضور کارکنان و کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در 20دوره آموزشی


تاریخ ارسال :

۱۲ آبان ۱۳۹۴

حضور کارکنان و کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در 20دوره آموزشی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران :

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از حضور کارکنان و کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در 20 دوره آموزشی به میزان 200 ساعت در نیمه نخست سال جاری خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران ، علی محسنی با اعلام این خبر گفت : این دوره های آموزشی در سه بخش کارکنان ، کارگزاران و کشاورزان پیمانکار تولید بذر اجرا شد و جمعاً بالغ بر 310نفر در این کلاسهای آموزشی حضور یافتند ، که مورد استقبال فراگیران حاضر در دوره آموزشی قرار گرفت.

وی با اشاره به اختصاص بودجه مناسب به بخش آموزش و توجه خاص به ارتقاء بهسازی نیروی انسانی امیدواریم اجرای برنامه های آموزشی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران تا پایان سال جاری به طور کامل محقق گردد.