بسته بندی استاندارد و بهداشتی برنج

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان:

کمیته فنی تخصصی برنج با حضور استاندار گیلان،نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی،ریاست سازمان جهاد کشاورزی، ریاست سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان، مدیر شرکت خدمات استان و... در موسسه تحقیقات برنج کشور در روز شنبه ششم مردادماه برگزار شد.

در این جلسه که با دستور برند سازی و صنایع بسته بندی استاندارد و بهداشتی برنج و همچنین بررسی راههای کاهش ضایعات برنج در مزرعه و کارخانجات شالیکوبی و اینتگریشن lntegration بحث و صاحب نظران پس از ارائه تجربیات و مطالعات انجام شده در فرصت مقرر به بیان مسائل مورد اشاره پرداختند و مراتب جهت استحضار تقدیم می گردد.

 

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید