حضور شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در مجمع سالیانه شرکت های صنعت پخش

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

روز چهارشنبه هفته گذشته مجمع سالیانه شرکت های صنعت پخش برگزارشد. در این جلسه با مرور مسائل کلان صنعت پخش در یک سال گذشته، گزارش مالی انجمن قرائت و به تصویب رسید. پس از آن کاندیداهای عضویت در هیئت رئیسه مجمع به بیان دیدگاه های خود و راه حل های ممکن برای مشکلات کلان صنعت پخش نظیر رقابت های ناسالم مبانی اعضا، فرمت های توسه کسب و کار، راه کارهای علمی ارتقاء توان صنعت، نرم افزارها و فضای دیجیتال، تهدیدات فروش آنلاین و لجستیک و حمل و نقل پرداختند.

این نشست با انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره پایان یافت.

 

 

 

خبرمرتبط

...

.

.

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید