عضویت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در انجمن شرکت های صنعت پخش ایران

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به انجمن شرکت های صنعت پخش ایران پیوست

انجمن شرکتهای صنعت پخش ایران به همت جمعی متشکل از شرکت های صنعت پخش و به موجب ماده ۱۳۱ قانون جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۸در اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمای وزارت کار و متعاقب آن در سال ۱۳۸۰در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بمنظور حفظ حقوق و منافع قانونی و بهبود وضعیت اقتصادی کارفرمایان شرکتهای پخش که خود متضمن حفظ منافع جامعه می باشد به ثبت رسیده است.

 

هدف از تشکیل این انجمن، حفظ و حمایت و توسعه صنف و صنعت پخش در سراسر کشور، تبادل نظر بین اعضا در جهت استقرار مدون و مطلوب و جدول توزیع و تدوین استاندارد لازم و ایجاد یک مرکز اطلاع رسانی به منظور کسب و طبقه بندی و پردازش اطلاعات مربوط به استانداردها ، مشتریان ، شرکتهای علمی و تکنولوژی از طریق ارتباط تنگاتنگ با مراکز بانک های اطلاعاتی در سطوح بین المللی و داخلی و نیز برقراری ارتباط نزدیک میان صنف پخش با دانشگاهها ، موسسات ، مراکز علمی و پژوهشی و ارتقا سطح علمی اعضا و تشکیل سمینارها و دوره های آموزشی در رابطه با صنف پخش است.

 شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بعنوان اولین شرکت ایرانی فعال در حوزه توزیع نهاده های کشاورزی، به این انجمن پیوسته است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید