توزیع کود سوپرفسفات در استان سیستان و بلوچستان

  به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان،

از ابتدای سال 98 تا کنون در شهرستان خاش کود سوپر فسفات به میزان 380تن بین کشاورزان زحمتکش خاش از طریق شبکه عاملین فعال آن شهرستان توزیع گردیده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید