توزیع کود پتاسه در استان سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان،

از ابتدای سال 98 تا کنون در شهرستان ایرانشهر کود پتاسه به میزان 250تن بین کشاورزان زحمتکش ایرانشهر از طریق شبکه عاملین فعال آن شهرستان توزیع گردیده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید