معاون تحقیقات کنترل و گواهی بذر:

شرکت های تولیدکننده بذر غلات رتبه بندی می شوند

.

 

تهران - ایرنا - معاون تحقیقات کنترل و گواهی بذر موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال گفت: کار اجرایی رتبه بندی شرکت های تولیدکننده بذر غلات با هدف افزایش کیفیت و کمیت تولید توسط موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال وزارت جهادکشاورزی آغاز شد.

به گزارش ایرنا از وزارت جهادکشاورزی، صمد مبصر افزود: درحال حاضر 186 شرکت در زمینه تولید بذر گندم و جو در 30 استان کشور فعالیت می کنند و رتبه بندی ها به منظور ارتقای تولید بذر غلات در این شرکت ها صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه این شرکت ها، امسال نزدیک به 480 هزارتن بذر گندم و جو تولید کرده اند، پیش بینی کرد: از این میزان 425 هزار تن بذر گندم و جو در طبقات مختلف بسته بندی شود.
مبصر ادامه داد: هم اکنون برای 25 درصد از این مقدار تولید بذر گندم و جو که فرآوری شده، توسط موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال وزارتخانه، گواهی صادر شده است.
وی درباره رتبه بندی شرکت های تولیدکننده بذر غلات، گفت: در تولید بذر غلات، پنج رتبه بندی در نظر گرفتیم که نیروی انسانی، امکانات فیزیکی و عملکرد کمی و کیفی شرکت های تولید کننده طی سه سال گذشته از شاخص های این رتبه بندی ها هستند.
معاون موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال اضافه کرد: در ارزیابی ها، بیشترین امتیاز را به عملکرد کمی و کیفی تولید بذر اختصاص دادیم و عملکرد کیفی شامل برخورداری شرکت ها از استانداردهای ملی است و در مورد کمیت نیز میزان تحقق سهیمه ابلاغی وزارتخانه برای تولید بذر غلات به هریک از شرکت ها را مدنظر قرار داده ایم.
وی خاطرنشان کرد: در ارزیابی های موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، رضایتمندی کشاورزان مصرف کننده بذر غلات نیز لحاظ شده است.
مبصر با اشاره به اینکه ارزیابی میدانی 186 شرکت تولید کننده بذر غلات تا آخر آذرماه امسال به اتمام می رسد، افزود: کار اجرایی رتبه بندی ها با مشارکت بخش خصوصی انجام می گیرد.
وی ادامه داد: هدف ما این است پس از این رتبه بندی، شرکت هایی که در رتبه 2 قرار می گیرند به رتبه یک و رتبه های 5 نیز به رتبه 3 و 4 ارتقا یابند.
مبصر تاکید کرد: اگر اراده ای برای بهبود کیفی و کمی شرکت های دارای رتبه 5 وجود نداشته باشد، از چرخه تولید حذف می شوند، زیرا تأثیر آنان به رغم دریافت یارانه در تولید بذر معنی دار نیست.
وی با بیان اینکه موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال نیز برای شرکت های تولیدکننده بذر غلات که در رتبه بالاتر قرار می گیرند، مشوق هایی تعیین کرده است، گفت: افزایش سهمیه تولید بذر از سوی معاونت زراعت، ارایه تسهیلات ارزان قیمت، اجازه تولید طبقات بالاتر بذری و اولویت در دریافت تسهیلات خرید تجهیزات یا تجهیزات جایگزین از جمله مشوق هایی است که برای شرکت های دارای رتبه برتر در نظر گرفته شده است.
وی افزود: پس از ارزیابی و رتبه بندی، مجوز شرکت های تولیدکننده بذر با رتبه یک هر سه سال یکبار، رتبه 2 و 3 هر دو سال یک بار و رتبه 4 و 5 به طور سالانه تمدید خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید