سهمیه کود شیمیایی سولفات پتاسیم بشرویه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی اعلام کرد : در ده ماهه سال جاری مقدار 532 تن کود شیمیایی سولفات پتاسیم تحویل شهرستان بشرویه شد.

وی افزود : کودهای سولفات پتاسیم تحویلی توسط کارگزاران در بین کشاورزان متقاضی شهرستان بشرویه توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید