سهمیه کود شیمیایی سولفات پتاسیم بشرویه


تاریخ ارسال :

۲۹ بهمن ۱۳۹۸

سهمیه کود شیمیایی سولفات پتاسیم بشرویه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبیمدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی اعلام کرد : در ده ماهه سال جاری مقدار 532 تن کود شیمیایی سولفات پتاسیم تحویل شهرستان بشرویه شد.

وی افزود : کودهای سولفات پتاسیم تحویلی توسط کارگزاران در بین کشاورزان متقاضی شهرستان بشرویه توزیع شد.