شورای مدیران جهاد کشاورزی استان گیلان

در خصوص وضعیت ذخیره سازی کود شیمیایی در انبارهای شرکت ونحوه توزیع آن در سال جاری

جلسه شورای مدیران جهاد کشاورزی استان با محوریت برنامه ریزی توزیع کود شیمیایی در محل سالن اجتماعات سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار گردید. در این جلسه مهندس زهرابي مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ضمن تشکر از دست اندر کاران توزیع کود شیمیایی در سال زراعی گذشته که موجبات رضایتمندی جامعه کشاورزی رافراهم نموده بود در خصوص وضعیت ذخیره سازی کود شیمیایی در انبارهای شرکت ونحوه توزیع آن  در سال جاری خواستار هماهنگی های لازم جهت توزیع کود شیمیایی در سالجاری شدند.

در ادامه مدیران جهادکشاورزی شهرستانها ضمن اعلام آمار توزیع کود شیمیایی شهرستان خود در سال زراعی گذشته آمادگی خود را جهت هر گونه همکاری اعلام نمودند.

در پایان جناب آقای مهندس شعبان نژاد ریاست محترم سازمان جهادکشاورزی استان ضمن جمع بندی مطالب ایراد شده رهنمود های خود را در بحث توزیع کود شیمیایی استان به جلسه  ارائه دادند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید