تقدیر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان از مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید