كارگاه آموزشي كاشت كلزا در استان آذربايجان شرقي

برگزاري كارگاه آموزشي كاشت كلزاي هيبريد زمستانه فرانسوي در استان آذربايجان شرقي

كارگاه آموزشي كاشت كلزاي هيبريد فرانسوي درراستاي تحقق اقتصاد مقاومتي و كاهش وابستگي به خارج و توسعه كشت دانه هاي روغني  با حضور كارشناس شركت اوراليس فرانسه آقاي دكترفردريك گويج  و  با شركت بيش از 180 نفر از مديران و كارشناسان جهاد كشاورزي و شركت خدمات حمايتي استان هاي شمالغرب كشور ( آذربايجان غربي ، اردبيل ، قزوين ، زنجان و آذربايجان شرقي ) وجمعي از مديران و كارشناسان اداره كل پنبه و دانه هاي روغني و مديريت بذر و نهال شركت خدمات حمايتي كشاورزي و  كشاورزان پيشرو در امر كاشت كلزا و تعدادي از كارگزاران نمونه درتوزيع نهاده هاي كشاورزي به صورت تئوري و عملي به مدت دو روز به ميزباني شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان آذربايجان شرقي در مجتمع فرهنگي و رفاهي شهيد كسائي تبريز برگزار گرديد .

در اين برنامه مهندس ابوالحسن زاده ضمن عرض خير مقدم در خصوص برگزاري كارگاه آموزشي كلزاي هيبريد زمستانه فرانسوي و ضرورت آموزش و توسعه سطوح زيركشت كلزا مطالبي عنوان نمود .

به گفته مهندس ابوالحسن زاده : رسيدن به اهداف سازماني بستگي به توانايي كاركنان در انجام وظايف محوله و انطباق با محيط متغيير دارد . آموزش و بهسازي نيروي انساني سبب مي شود تا افراد بتوانند متناسب با تغييرات سازماني و محيط ، بطور موثر فعاليت هايشان را ادامه داده و بركارائي خود بيفزايند .

درجهان امروز منابع انساني مهمترين دارائي سازمان ها تلقي مي شوند و بوسيله نيروي انساني ، سرمايه ها شكل مي گيرد و از منابع طبيعي بهره برداري مي شود . در عصر حاضر علوم و تكنولوژي به سرعت در حال تحول و دگرگوني مي باشد و سازمان ها بايد از تازه هاي دانش بشري آگاهي يابند .

آموزش هــــمواره به عـنوان وسيله اي مطمئن در جهت بهبود كيفيت عملكرد و حل مشكلات بهره برداران  بايستي مدنظر باشد و كاركنان در پرتو آموزش هاي صحيح مي توانند وظايف خود را به نحو مطلوب انجام دهند .

بحران آب تهديدي جدي براي استان تلقي مي شود و خشكيدگي  درياچه اروميه و متاثر شدن 12 شهرستان حوضه آبريز درياچه در استان از مصدايق آن است . بنابر اين تغيير نگرش و الگوي كشت يك اجبار است ، از سطوح زير كشت محصولاتي كه نياز آبي آن ها بيشتر است ، مانند سبزي و صيفي ، هندوانه ، ذرت ، سيب زميني و . . . بايستي كاشته شود و با توجه به سياست هاي وزارت متبوعه مبني برخود كفايي و خود اتكائي در زمينه روغن نباتي كه درحال حاضر 92% آن از خارج وارد مي شود، كلزا مهمترين گزينه براي جايگزين آن مي باشد .

در ادامه برنامه آقاي مهندس ايرانيفام معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي استان با ارائه پاورپوينت در خصوص اهميت كاشت كلزا و توسعه دانه هاي روغني در كشور مطالب مبسوطي براي حاضرين بيان نمود و اظهار داشت :

كاشت دانه هاي روغني به عنوان يك گياه صنعتي به دليل كاربردهاي فرآوران در تغذيه انسان و كنجاله آن در تغذيه دام و طيور و مصارف مختلف صنعتي از جايگاه ويژه اي برخوردار است . ايشان تصريح كرد ، 45 درصد از دانه  كلزا به روغن تبديل مي شود و همچنين جايگزين مناسبي براي تناوب كشت غلات و ديگر محصولات ( پنبه و ذرت ) مي باشد .

سپس آقاي مهندس ملك احمدي رئيس گروه دانه هاي روغني وزارت كشاورزي با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص اهميت خود كفايي در توليد دانه هاي روغني و روغن نباتي در كشور ، اهميت توسعه كشت دانه هاي روغني را تعيين نمود .

سپس آقاي دكترفردريك گويچ كارشناس شركت اوراليس فرانسه با همكاري و ترجمه مطلوب و عالي آقاي مهندس فخاريان نماينده شركت كاسپين بذر آموزش خود را دررابطه با شناخت كلزاي زمستانه و نحوه آماده سازي كاشت كلزا شروع نمود .

شايان ذكر است قبل از تدريس و آموزش ، پيش آزمون توسط آقاي مهندس رمضانعلي جاجبلري از

معاونت زراعت دفتر پنبه و دانه هاي روغني وزارت از كارشناسان حاضر در كارگاه آموزش كلزا

اقدام و همچنين پس از اتمام كلاس تئوري آزمون كتبي  به عمل آمد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید