به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

برگزاری کلاس آموزشی زمان ومیزان مصرف کودهای شیمیایی

برگزاری کلاس آموزشی زمان ومیزان مصرف کودهای شیمیایی و معرفی باشگاه کشاورزان برای کشاورزان وکارگزاران منطقه شهداد کرمان
 
 
به گزارش روابط عمومی استان کرمان هشتمین کلاس از دومین دوره ،کلاسهای آموزشی ویژه کشاورزان ، کارگزارن وبهره برداران  هم اکنون در منطقه شهداد شهرستان کرمان درحال برگزاری است دومین دوره آموزشی با عنوان  زمان ومیزان مصرف کودهای شیمیایی دراکثر شهرستانهای استان کرمان برگزار شده است در این دوره از کلاسهای آموزشی کلیات  باشگاه کشاورزان  نیز به حاضرین معرفی شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید