روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان:

جلسه پیرامون تأمین و توزیع انواع کودهای شیمیایی در استان سمنان

.

در تاریخ 6/12/96 جلسه ای با حضور مهندس افضلی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان با جناب آقای مهندس میرعماد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و مدیر زراعت و باغبانی آن سازمان در رابطه با تأمین و توزیع انواع کودهای شیمیایی در کانون های تولید در استان برگزار گردید که به حمدالله تاکنون مقدار 14665 تن از انواع مختلف در استان توزیع گردید ، پیش بینی می گردد با توجه به بارش پایان سال مقدار نیاز و مصرف کشاورزان افزایش مناسبی داشته باشد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید