نشست هم اندیشی شرکت خدمات حمایتی استان اصفهان با مدیریت جهادکشاورزی

نشست هم اندیشی شرکت خدمات حمایتی استان اصفهان با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان برخوار و کشاورزان پیشرو در منطقه در خصوص معرفی نهاده های کشاورزی کود- سم- بذر و ماشین الات کشاورزی و بازدید از مزارع کشاورزان

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید