برگزاری نشست تعیین قیمت بذر شلتوک برنج در مازندران

نشست تعیین قیمت بذر شلتوک برنج به میزبانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران برگزار شد.

نشست تعیین قیمت بذر شلتوک برنج به میزبانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی مازندران در این جلسه که با حضور مدیر زراعت و کارشناس مسئول برنج سازمان جهاد کشاورزی مازندران و کارشناسان  مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، معاونت مؤسسه تحقیقات برنج کشور(آمل) و نمایندگان اتحادیه تعاونی های روستایی استان مازندران و کارشناسان معاونت فنی و تولیدی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران برگزار شد. بعد از بحث و بررسی های صورت گرفته درخصوص استعلام های قیمت اخذ شده از سطح بازار وکشاورزان و درنظر گرفتن تمامی جوانب موجود در تولید بذر شلتوک برنج قیمت بذر شلتوک برای سال زراعی 95-94 برای انعقاد قرارداد با پیمانکاران تولید بذر شلتوک برنج در استان مازندران تعیین و با تنظیم صورتجلسه به دستگاههای اجرایی مرتبط برای تایید نهایی ارسال شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید