برگزاری کارگاه آموزشی کاشت کلزای هیبرید فرانسوی در استان فارس

کارگاه آموزشی کاشت کلزای هیبرید فرانسوی به همت مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس در مرکز آموزش بعثت وابسته به سازمان جهاد کشاورزی استان فارس به صورت تئوری و عملی طی دو روز برگزار گردید.

 کارگاه آموزشی کاشت کلزای هیبرید فرانسوی به همت مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس در مرکز آموزش بعثت وابسته به سازمان جهاد کشاورزی استان فارس به صورت تئوری و عملی طی دو روز برگزار گردید.

در این کارگاه آموزشی ابتدا  دکتر زارع رئیس مرکز آموزشی بعثت طی سخنانی حضور کارشناسان کشاورزی را که جدیداً استخدام شده اند را خیر مقدم گفت سپس دکتر ملک احمدی رئیس گروه کلزا، معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی برای حضار بیاناتی را  ایراد  فرمودند.

ایشان با اشاره به اهمیت کاشت کلزا، در خصوص تاریخچه کاشت دانه های روغنی و کلزا در کشور و نیز در مورد احیاء طرح توسعه کاشت دانه های روغنی و ارقام جدید بذور کلزا هیبرید را توصیف نمودند و با توجه به فقر ژنتیکی بذر کلزا در کشور، انتقال دانش فنی بذر هیبرید کلزای زمستانه فرانسوی را بسیار پر اهمیت دانستند.

در خاتمه لازم به ذکر است که مطالب آموزشی و روشهای کاشت ارقام بذور کلزای هیبرید را مهندس فدریک، کارشناس شرکت اورالیس فرانسه به همراه مهندس فخاریان ارائه نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید