گزارش تصویری در خصوص جلسه باشگاه کشاورزان در استان زنجان

.

جلسه باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان 

.

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید