پیش نویس بودجه پیشنهادی سال 1399

پیش نویس بودجه پیشنهادی سال 1399

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت طرح و برنامه

پیش نویس بودجه پیشنهادی سال 1399 شرکت خدمات حمایتی کشاورزی توسط معاونت برنامه ریزی و فن آوری اطلاعات آماده ارسال به سازمان برنامه و بودجه می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید