پیش نویس بودجه پیشنهادی سال 1399


تاریخ ارسال :

۱۹ مهر ۱۳۹۸

پیش نویس بودجه پیشنهادی سال 1399

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت طرح و برنامهپیش نویس بودجه پیشنهادی سال 1399 شرکت خدمات حمایتی کشاورزی توسط معاونت برنامه ریزی و فن آوری اطلاعات آماده ارسال به سازمان برنامه و بودجه می باشد.