نمونه برداری از مزرعه پایلوت تغذیه گیاهی استان زنجان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛

آقای مهندس نامی فر نماینده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان به همراه همکاران بخش تحقیقات خاک و آب و مدیریت جهاد کشاورزی استان زنجان از مزرعه منتخب جهت اجرای طرح پایلوت کودی بازدید و سپس از خاک و آب آن نمونه برداری کردند .

نمونه های مورد نظر جهت بررسی و آزمایش به مرکز تحقیقات نهاده های کشاورزی ارسال شد .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید