نمونه برداری از مزرعه پایلوت تغذیه گیاهی استان زنجان


تاریخ ارسال :

۱۶ مهر ۱۳۹۸

نمونه برداری از مزرعه پایلوت تغذیه گیاهی استان زنجان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛آقای مهندس نامی فر نماینده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان به همراه همکاران بخش تحقیقات خاک و آب و مدیریت جهاد کشاورزی استان زنجان از مزرعه منتخب جهت اجرای طرح پایلوت کودی بازدید و سپس از خاک و آب آن نمونه برداری کردند .

نمونه های مورد نظر جهت بررسی و آزمایش به مرکز تحقیقات نهاده های کشاورزی ارسال شد .