توزیع بیش از 2300هزار تن بذر گندم اصلاح شده در مازندران

مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از توزیع 2 هزار و 356 تن بذرگندم اصلاح شده در بین کشاورزان گندمکار این استان خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران مهندس مجید سلطانی با اعلام این خبرگفت :

از ابتدای سال جاری تاکنون 3 هزار و 640 تن گندم در طبقات مادری ، گواهی شده از ارقام گنبد ، مروارید و احسان از کشاورزان پیمانکار تولید بذر طرف قرارداد با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خرید و پس از مراحل فرآوری بذر شامل بوجاری و ضدعفونی ، کیسه گیری شده و براساس سهمیه های مشخص شده از سوی سازمان جهاد کشاورزی مازندران توزیع جغرافیایی شد که در حال توزیع عملیاتی در بین شهرستانهای استان مازندران می باشد.

وی افزود تاکنون 2 هزار و 356 تن بذر گندم فرآوری شده در بین کشاورزان متقاضی استان توسط شبکه کارگزاران تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی توزیع گردید و بقیه هم در دست توزیع می باشد. وی اضافه کرد از ابتدای سال جاری 33هزار و 400 کیلوگرم بذر جو پروداکتیو گواهی شده هم در بین کشاورزان متقاضی استان توزیع گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید