نتایج کارگزاران برتر بنا بر گزارش مدیریت بازاریابی و امور مشتریان

.

بنا بر گزارش مدیریت بازاریابی و امور مشتریان، نتایج کارگزاران برتر شبکه بزرگ توزیع شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سومین جشنواره فروش ویژه نهاده های کشاورزی غیریارانه ای بشرح ذیل اعلام گردید:
آقای مجید سالاری از جنوب استان کرمان (جیرفت)
آقای ایرج لطفی از جنوب استان کرمان (جیرفت
شرکت تعاونی تولید رحمت آباد از استان قم
برای این کارگزاران برتر، تقدیر و جایزه ای نیز برنامه ریزی شده که از طریق مدیریت مزبور به اطلاع آنان رسانده میشود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید