نمونه برداری از کودهای شیمیایی ارسالی از بندر امام

نمونه برداری از کودهای شیمیایی سولفات پتاسیم در انبار سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

روز چهارشنبه  مورخ 98/6/27 اکیپ نمونه برداری استان از کود شیمیایی سولفات پتاسیم  ارسالی از بندر امام به مقدار 560 تن در انبار سازمانی استان بازدید و پس از نمونه برداری، مراتب طی تنظیم صورتجلسه،  جهت آنالیز به مرکز تحقیقات کاربردی کرج ارسال شد .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید