روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری گزارش داد:

تدارک بذورکشاورزی در استان چهارمحال و بختیاری

.

در اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی، در راستای افزایش تولید و به زراعی محصولات کشاورزی، تامین، تولید، فراوری و تدارک بذور گندم و جواصلاح شده جهت کشت سال زراعی جاری 96-97  در دستور کار این مدیریت قرار گرفت در این خصوص تا کنون مقدار800 تن  جو ابی ودیم ارقام ماکویی ،بهمن ،جلگه،ابیدر،سهند وانصار  و مقدار 1607تن  گندم ابی ارقام پیشگام ،میهن ،بک کراس ،اروم  وحیدری در طبقات  مختلف بذری از کشاورزان طرف قرارداد (مزارع تحت کنترل)،  بر اساس  دستورالعمل های موسسه ثبت و گواهی بذرونهال  استان ونظارت این موسسه از کشاورزان خریداری و فراوری شده است.

بذور آماده شده با هماهننگی معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان و مدیریت های جها کشاورزی شهرستانها در حال  حمل به کارگزاری های حوزه عمل تمامی شهرستانها جهت توزیع بین کشاورزان می باشد.

قیمت فروش بذور:

گندم آبی  گواهی           17600 ریال 

جو آبی گواهی             11800 ریال

جو دیم گواهی             11000 ریال 

لازم به توضیح است که بذور جو دیم ارقام سهند، آبیدر و انصار در طبقه بذری مادری و  پرورشی  قرار دارند که برای اولین بار توسط این شرکت خریداری و آماده‌ سازی گردیده است. تا با هماهنگی و مرکز تحقیقات استان برای مزارع بذری در اختیار کشاورزان طرف قرارداد  جهت تولید بذر سال آینده قرار گیرد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید