اخبار

    به مناسبت تجلیل از زحمات هفت نفر از همکارانی که بیش از سی سال عمر خود را براي خدمت رساني به كشاورزان و بهره برداران گذراندند و خالصانه در جهت تحقق اهداف شرکت از هیچ کوششی دریغ نورزیدند ...