مقالات

دنیای اقتصاد- مترجم: مهدی نیکوئی
دنیای اقتصاد- مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد
دنیای اقتصاد- دکتر حامد نجفی استاد دانشگاه تربیت مدرس
دنیای اقتصاد - دکتر فاطمه پاسبان عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی
تهیه شده در موسسه معنا
مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد
مترجم: مهدی کاظمیون
تهیه کننده: فرزاد الانی کارشناس ارشد فیزیولوژی گیاهی
بازاریاب ها این استعداد را دارند که نسبت به ایده ها و باورهای خود علاقه و اشتیاق وافری داشته باشند؛ موضوعی که موفقیت شما در گرو پاک کردن آن از ذهن خویش است. ذهن یک بازاریاب بعضا می تواند چیزی ...