عنوان: مناقصه خرید 10 هزار تن کود شیمیایی دی آمونیوم فسفات گرانوله

مهلت دریافت سند: ۱۴ اسفند ۱۳۹۸
سازمان مرتبط: .
نوع: مناقصه نهاده های کشاورزی