عنوان: مناقصه خرید 7 هزار تن سولفات پتاسیم پودری از تولیدکنندگان داخلی

مهلت دریافت سند: ۲۸ بهمن ۱۳۹۸
سازمان مرتبط: .
نوع: داخلی