عنوان: تجدید مناقصه خرید 20 هزار تن سولفات پتاسیم گرانوله از تولید کنندگان داخلی

مهلت دریافت سند: ۲۸ بهمن ۱۳۹۸
سازمان مرتبط: .
نوع: داخلی