عنوان: آگهی مناقصه خرید 20 هزار تن کود سوپر فسفات تریپل از تولیدکنندگان داخلی- شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

مهلت دریافت سند: ۶ بهمن ۱۳۹۸
سازمان مرتبط: .
نوع: داخلی