عنوان: آگهی مناقصه خرید مقدار 50 هزار تن کود شیمیایی سوپر فسفات ساده گرانوله از تولیدکنندگان داخلی

مهلت دریافت سند: ۲۰ آذر ۱۳۹۸
سازمان مرتبط: .
نوع: داخلی