عنوان: آگهی مناقصه خرید 15 هزار تن کود شیمیایی کلرور پتاسیم پودری از تولیدکنندگان داخلی

مهلت دریافت سند: ۲۰ آذر ۱۳۹۸
سازمان مرتبط: .
نوع: داخلی