عنوان: آگهی مزایده فروش یک قطعه از املاک شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذر بایجان غربی

مهلت دریافت سند: ۱۰ آذر ۱۳۹۸

منتشر کننده: .

سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده