عنوان: مناقصه بارگیری، حمل و تخلیه 8000 تن انواع نهاده های کشاورزی در سیستان و بلوچستان

مهلت دریافت سند: ۱۷ آبان ۱۳۹۸
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری