عنوان: مناقصه عملیات بارگیری، حمل و تخلیه 22 هزار تن انواع نهاده ها در همدان

مهلت دریافت سند: ۸ آبان ۱۳۹۸
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری