عنوان: آگهی مناقصه واگذاری عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 27000 تن انواع نهاده های کشاورزی از انبارهای سازمانی استان آذربایجان شرقی به داخل کشور توسط پیمانکار واجد شرایط

مهلت دریافت سند: ۲ مهر ۱۳۹۸

منتشر کننده: .

سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری