عنوان: آگهی تجدید مناقصه خرید 50 هزار تن کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل گرانوله از تولیدکنندگان داخلی

مهلت دریافت سند: ۱ مهر ۱۳۹۸

منتشر کننده: .

سازمان مرتبط: .
نوع: داخلی