عنوان: تجدید مزایده یک با ساختمان در آذربایجان غربی

مهلت دریافت سند: ۱۲ شهريور ۱۳۹۸
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده